Προϊόντα

Τομάτα / Αγγούρι / Πιπεριά / Μελιτζάνα (Θεμοκηπίου ή Υπαίθρια)

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

Υδρολίπανση

 

15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, κάνουμε 9 εφαρμογές ανά 7-8 ημέρες με υδρολίπανση χρησιμοποιώντας:

 

  1. Πρώτες 3 εφαρμογές: 1lt Αmino16 Ε.Ε. ανά στρέμμα
  2. Υπόλοιπες 6 εφαρμογές: 2lt Amino16 Ε.Ε. ανά στρέμμα

 

◆ Στο σύνολο των εννέα (9) εφαρμογών με υδρολίπανση ενισχύουμε με 4kg 15-5-25 + 5CaO + 2MgO και 2kg 11-5-40 +2MgO +TE και 1kg MoBor ανά στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.

 

Ψεκασμός

 

15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, κάνουμε 9 εφαρμογές ανά 7-8 ημέρες με ψεκασμό χρησιμοποιώντας:

 

  1. Πρώτες 3 εφαρμογές: 3lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό.
  2. Υπόλοιπες 6 εφαρμογές: 3lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό.

 

◆ Στο σύνολο των εννέα (9) εφαρμογών με υδρολίπανση ενισχύουμε με 4kg 15-5-25 + 5CaO + 2MgO και 2kg 11-5-40 +2MgO +TE και 1kg MoBor ανά στρέμμα σε κάθε εφαρμογή.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο