NF Hyd1

img
img
img

NF Hyd1

Το NF Hyd1 είναι ένας καινοτόμος οργανικός βιοδιεγέρτης νέας γενιάς της EVYP, τεχνολογίας Hyd1, για την θωράκιση των καλλιεργειών και την αντιμετώπιση της καταπόνησης από το ψύχος. Το NF Hyd1 μέσω της μετατόπισης της θερμοκρασίας τήξης των κυτταρικών ιστών προς χαμηλότερες τιμές επιτυγχάνει την αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών στον παγετό και τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ειδικά σε βλαστικά στάδια ανάπτυξης που είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της παραγωγής. Είναι κατάλληλο για χρήση στη συμβατική και βιολογική γεωργία.

Κατηγορία
Κατηγορία: Category: 

Το NF Hyd1+:

  • Σκληραγωγεί τα φυτά κατά τη διάρκεια των χειμερινών σταδίων.
  • Προωθεί την ανάκαμψη των φυτών έπειτα από συνθήκες παρατεταμένου ψύχους.
  • Μειώνει την αφυδάτωση των κυττάρων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.’
  • Ενισχύει τη μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας στους πιο ευαίσθητους στο ψύχος κυτταρικούς ιστούς.
  • Προάγει την ισορροπημένη διαφοροποίηση των οφθαλμών.
  • Αυξάνει την άνθιση, την καρπόδεση και την καρποσυγκράτηση.
  • Ρυθμίζει το pH του διαλύματος ψεκασμού.
  • Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά και λιπάσματα.

Διαφυλλικές εφαρμογές

Ψεκασμός με διάλυμα 200-300ml NF Hyd1 για κάθε 100 λίτρα νερό. Ψεκάστε μέχρι την έναρξη απορροής.

Εφαρμογή στο έδαφος

Εφαρμόζεται και στο έδαφος μέσω του δικτύου άρδευσης με δόση 1lt ανά στρέμμα. Συνιστάται η χρήση του 48 ώρες πριν και κατά τη διάρκεια του παγετού.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

 NF Hyd1 Υλικό Τεμάχια ανά Χαρτοκιβώτιο
 1 Λίτρο Πλαστική Φιάλη 12

Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από εστίες θέρμανσης, φλόγες ή ηλιακό φως. Υπό αυτές τις συνθήκες και διατηρώντας το στην αρχική ερμητικά κλειστή συσκευασία του, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην το πίνετε. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

 NF Hyd1 % β/β
 Ελεύθερα L-Αμινοξέα 14.5%
 Ολικά αμινοξέα 17.7%
 Λόγος Free L-Proline / Total Proline 92.0%
 Ολικά Σάκχαρα 0.45%
 Οργανική ουσία 13.8%
 pH στους 25οC 3.0
 Αγωγιμότητα στους 25oC 80 mS/cm

 

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο