Η ταυτότητα μας

Η ιστορία μας

Πάθος για εξέλιξη.

1886
1925
1936
1968
2005
2010
2011
2013
2014
2022
2023

Ιδρύεται προσωπική επιχείρηση από τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη στη Δράμα, με αντικείμενο την εμπορία καπνών εις φύλλα, αμπέλια και κρασιά.

Η έδρα μεταφέρεται στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία αλλάζει και γίνεται Ανώνυμη.

Μετά τη διενέργεια μιας σειράς πειραμάτων δημιουργείται το Dacus bait 100 (Db100), ένα εξαιρετικό τροφικό ελκυστικό εντόμων.

Ξεκινάμε τον πειραματισμό για δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων.

Ξεπερνάμε αθροιστικά σε πωλήσεις τους 15.000 τόνους Db100 προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση στα προγράμματα δακοκτονίας με τα πιο επιτυχή αποτελέσματα.

Παρουσιάζουμε το Amino16, έναν καινοτόμο βιοδιεγέρτη πλούσιο σε αμινοξέα αποκλειστικά φυτικής προέλευσης.

Κατοχυρώνουμε με πατέντα το Amino16 στο European Patent Office.

Ξεκινάμε να διαθέτουμε τα προϊόντα μας στις αγορές του εξωτερικού.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι κατέχουμε το 25% της ελληνικής αγοράς βιοδιεγερτών.

Εξάγουμε σε περισσότερες από 15 χώρες με το βλέμμα μας στραμμένο και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές του εξωτερικού.

Όραμα.

Οραματιζόμαστε μια νέα μορφή γεωργίας. Εκείνη που παράγει καρπούς εκμεταλλευόμενη τις αρχές της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και δημιουργεί το έδαφος για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Δέσμευση μας στην EVYP αποτελεί η έρευνα για προϊόντα:

  • Καινοτόμα
  • Εξειδικευμένα
  • Αποτελεσματικά
  • Αποδοτικά
  • Κατάλληλα για την βιολογική γεωργία
  • Ασφαλή για τον αγρότη και τον καταναλωτή
Στόχος μας είναι η σημαντική συμβολή μας στη βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής και στη μεγιστοποίηση της καρποφορίας κάθε καλλιέργειας, με παράλληλη μείωση της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την μείωση των αγροτικών δαπανών.

Φιλοσοφία.

Η αειφορία, μονόδρομος για τη μελλοντική ευημερία, βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας δράσης. Αξιοποιώντας την πείρα του παρελθόντος, την γνώση του παρόντος και το όραμα μας για το μέλλον δίνουμε την μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την προστασία των καλλιεργειών ενισχύοντας την αποδοτικότητά τους με τα πλέον φυσικά μέσα.

Ακολουθώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, του σύγχρονου αγρότη και καταναλωτή, εντείνουμε τις προσπάθειές μας στην δημιουργία προϊόντων ανταποκρινόμενων πλήρως σε όλα όσα η ΕΕ ορίζει για την πραγματοποίηση των στόχων της νέας γεωργίας για πράσινη ανάπτυξη.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο