Προϊόντα

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

  1. Κατά την εμφάνιση των πρώτων φύλλων: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 4kg 19-19-19 +2MgO +TE.
  2. Πριν την άνθηση: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000 lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000 λίτρα νερό ή 2-3lt 9-18-9 ή 2kg 13-40-13.
  3. Κατά την ταχεία ανάπτυξη καρπού, 2 εφαρμογές σε διάστημα 15 ημερών: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Si/Zn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 2kg 11-5-40 +2MgO +TE και 2lt 3-0-30 ανά 1’000 λίτρα νερό.
  4. Μετά τη συγκομιδή και πριν τη πτώση των φύλλων: Ψεκάζουμε με 5lt Amino16 B/Zn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 3lt Trace Dense.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο