Προϊόντα

Ακρόδρυα (Φουντουκιά - Καρυδιά - Καστανιά)

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

  1. Πριν την άνθιση: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000lt νερό ή 2-3lt 9-18-9 ή 2kg 13-40-13.
  2. Κατά την ανάπτυξη των καρπών, 2-3 φορές: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 4kg 19-19-19 +2MgO +TE.
  3. Μετά τη συγκομιδή και πριν τη πτώση των φύλλων: Ψεκάζουμε με 5lt Amino16 B/Zn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000 λίτρα νερό ή 3lt Trace Dense.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο