Προϊόντα

Φιστικιά

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

  1. Έκπτυξη οφθαλμών: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000lt νερό ή 3lt 9-18-9 ή 4kg 13-40-13.
  2. Έναρξη γεμίσματος, 2 εφαρμογές ανά 10 ημέρες: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 4kg 19-19-19 +2MgO +TE.
  3. Πριν το άνοιγμα: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 4kg 11-5-40 +2MgO +TE.
  4. Πριν την πτώση των φύλλων: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 2lt Trace Dense.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο