Προϊόντα

Αραχίδα

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

  1. 20 ημέρες από τη φύτευση: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό.
  2. 15 ημέρες μετά (κατά την άνθηση): Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της άνθησης: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο