Προϊόντα

Αμυγδαλιά

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

  1. Από το φούσκωμα έως πριν την άνθηση: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000lt νερό ή 2-3lt 9-18-9 ή 2kg 13-40-13.
  2. Κατά την πτώση πετάλων: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000lt νερό ή 2-3lt 9-18-9 ή 2kg 13-40-13.
  3. Στο καρπίδιο: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 4kg 19-19-19 +2MgO +TE.
  4. Κατά την ωρίμαση: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 4kg 19-19-19 +2MgO +TE.
  5. Μετά τη συγκομιδή και πριν την πτώση των φύλλων: Ψεκάζουμε 5 lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 2lt Trace Dense.

 

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο