ΕΡΕΥΝΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ

Δοκιμή μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της επίδρασης του Amino 16 στη βελτίωση της ποιότητας και την απόδοση στα μήλα

Τίτλος: Δοκιμή μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της επίδρασης του Amino 16 στη βελτίωση της ποιότητας και την απόδοση στα μήλα

Φορέας: Anadiag Hellas

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίδραση εφαρμογής του Amino 16 στην απόδοση χειμερινών σιτηρών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου στο έδαφος

Τίτλος: Επίδραση εφαρμογής του Amino 16 στην απόδοση χειμερινών σιτηρών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου στο έδαφος

Φορέας: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών φυτών

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μελέτη της επίδρασης του σκευάσματος Αmino 16 στην Ανθοφορία, Θρέψη και Ποιότητα των παραγώμενων καρπών και Ελαιολάδου

Τίτλος: Μελέτη της επίδρασης του σκευάσματος Αmino 16 στην Ανθοφορία, Θρέψη και Ποιότητα των παραγώμενων καρπών και Ελαιολάδου»

Φορέας: Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών & Αμπέλου, ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης του Amino 16 στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στην απόδοση στη ροδακινιά

Τίτλος: Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης του Amino 16 στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στην απόδοση στη ροδακινιά

Φορέας: Anadiag Hellas

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενδεικτικές εφαρμογές Amino 16 στην καλλιέργεια της μηλιάς

Τίτλος: Ενδεικτικές εφαρμογές Amino 16 στην καλλιέργεια της μηλιάς

Φορέας: American Farm School

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενδεικτικές εφαρμογές Amino 16 στην καλλιέργεια της κερασιάς

Τίτλος: Ενδεικτικές εφαρμογές Amino 16 στην καλλιέργεια της κερασιάς

Φορέας: American Farm School

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η επίδραση του Amino 16 στην απόδοση και ποιότητα της τομάτας

Τίτλος: Η επίδραση του Amino 16 στην απόδοση και ποιότητα της τομάτας

Φορέας: Εργαστήριο Λαχανοκομίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η επίδραση του Amino16 και της συγκέντρωσης Αζώτου στην απόδοση και ποιότητα baby μαρουλιού στο υδροπονικό σύστημα επίπλευσης

Τίτλος: Η επίδραση του Amino16 και της συγκέντρωσης Αζώτου στην απόδοση και ποιότητα baby μαρουλιού στο υδροπονικό σύστημα επίπλευσης

Φορέας: Εργαστήριο Λαχανοκομίας, Γεωπονική Σχολή – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η επίδραση του Amino 16 στην απόδοση και ποιότητα στο βιομηχανικό φασολάκι

Τίτλος: Η επίδραση του Amino 16 στην απόδοση και ποιότητα στο βιομηχανικό φασολάκι

Φορέας: Εργαστήριο Λαχανοκομίας, Γεωπονική Σχολή – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οργανική λίπανση στον αμπελώνα

Τίτλος: Οργανική λίπανση στον αμπελώνα

Ερευνητής: Δρ. Χ. Σπινθηροπούλου

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίδραση Amino 16 σε καλλιέργεια βαμβακιού

Τίτλος: Επίδραση Amino 16 σε καλλιέργεια βαμβακιού

Φορέας: ΕΒΥΠ Ε.Ε.

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποτελέσματα μετρήσεων μήκους στάχεων και βάρους σπόρων ανά στάχυ σε κριθάρια

Τίτλος: Αποτελέσματα μετρήσεων μήκους στάχεων και βάρους σπόρων ανά στάχυ σε κριθάρια

Φορέας: ΕΒΥΠ Ε.Ε.

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίδραση του Amino 16 στην ευρωστία των φυτών καπνού Κατερίνη και Βιρτζίνια

Τίτλος: Επίδραση του Amino16 στην ευρωστία των φυτών καπνού Κατερίνη και Βιρτζίνια

Φορείς: Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών ΑΠΘ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών / Kαπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. / ΕΒΥΠ Ε.Ε.

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Evaluation of attractants used in bait sprays for the control of olive fruit fly Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) in orchards of Crete

Τίτλος: Evaluation of attractants used in bait sprays for the control of olive fruit fly Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) in orchards of Crete

Φορέας: N.AG.RE.F. – Institute for Olive Tree and Subtropical Plants / Democritus University of Thrace, Department of Agricultural Development / Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture

Σχετικά προϊόντα: Dacus Bait 100

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Dacus Bait 100 μαζί με Deltamethrine για την αντιμετώπιση της Μύγας των Κερασιών με δολωματικούς ψεκασμούς

Τίτλος: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Dacus Bait 100 μαζί με Deltamethrine για την αντιμετώπιση της Μύγας των Κερασιών με δολωματικούς ψεκασμούς

Φορέας: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Τομέας Φυτοπροστασίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχετικά προϊόντα: Dacus Bait 100

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Efficacy and selectivity evaluation of Dacus Bait 100 after a bait application in controlling Ceratitis capitata on Orange

Τίτλος: Efficacy and selectivity evaluation of Dacus Bait 100 after a bait application in controlling Ceratitis capitata on Orange

Φορέας: Agroblu Hellas Ltd.

Σχετικά προϊόντα: Dacus Bait 100

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Η ομάδα R&D της Ελληνικής Βιομηχανίας Υδρολυμένης Πρωτεΐνης σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια πραγματοποιεί έρευνες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.