Ο τρόπος που επιχειρούμε

Κοινωνική Ευθύνη

Επιχειρώντας υπεύθυνα.

Στην EVYP Crop Biostimulation Technologies επιχειρούμε υπεύθυνα, απέναντι στον καλλιεργητή και στο περιβάλλον. Η πράσινη ανάπτυξη, που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας, υποστηρίζεται έμπρακτα, όχι μόνο από τον οικολογικό χαρακτήρα των προϊόντων που παράγουμε, αλλά και από το ενεργειακό αποτύπωμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρωτοποριακή, πράσινη μονάδα μας:

  • Χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας.
  • Με την λειτουργία της μονάδας Net Metering στις αρχές του 2024 θα καταστούμε αυτάρκης σε ηλεκτρική ενέργεια.
  • Η παραγωγική μας διαδικασία δεν παράγει απόβλητα.
  • Προωθούμε χάρτινες , πλαστικές και ξύλινες ύλες σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων
  • Τα όποια επικίνδυνα απόβλητα του χημικού εργαστηρίου διαχειρίζονται από πιστοποιημένη εταιρεία προστασίας του περιβάλλοντος.
image
image
image

Με όλους αυτούς τους τρόπους, συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ενός βιώσιμου παρόντος και μέλλοντος.

Η κοινωνική ευθύνη της EVYP μέχρι σήμερα είναι η στήριξη των ανθρώπων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές προσφέροντας αφιλοκερδώς τα προϊόντα της και συμβάλλοντας ενεργά στην αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των καλλιεργειών.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο