Η επίδραση του Amino 16 στα χειμερινά σιτηρά και στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου στο έδαφος

Η επίδραση του Amino 16 στα χειμερινά σιτηρά και στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου στο έδαφος

Σπουδαία αποτελέσματα από τη μελέτη του «Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών» της Λάρισας, με τίτλο «Επίδραση εφαρμογής του σκευάσματος Amino 16 στην απόδοση χειμερινών σιτηρών, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου στο έδαφος».

Σύμφωνα με τη μελέτη, εμφανίζονται πολύ αυξημένες αποδόσεις των χειμερινών σιτηρών με άμεση συνέπεια το ιδιαίτερα βελτιωμένο οικονομικό αποτέλεσμα για τον παραγωγό.

Περισσότερα για τη μελέτη και για τα αποτελέσματά της θα βρείτε εδώ: Μελέτες

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο