Προϊόντα

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

  1. Τέλη Ιανουαρίου/τέλη Φεβρουαρίου: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 5lt Copper Cu ανά 2’000 λίτρα νερό.
  2. Κατά το κρόκιασμα πριν ανοίξει το λουλούδι: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 3lt 12-5-5 και 5lt Copper Cu ανά 2’000 λίτρα νερό.
  3. Το καλοκαίρι κατά την πήξη του πυρήνα: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 ανά 1’000lt νερό.
  4. Συνιστούμε αρχές Σεπτεμβρίου: Συνδυάζουμε 5lt Amino16 Si/Zn με 3lt 3-0-30 για μέγεθος και ποιότητα καρπού και ποσότητα ελαιόλαδου.
  5. Μετά την συγκομιδή: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό για αντοχή στον χειμώνα.

◆ Το Αmino16 συνδυάζεται με όλα τα χαλκούχα μυκητοκτόνα, που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια της ελιάς.

 

Dacus bait 100


Δολωματικός Ψεκασμός
: 5-6 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο, 2% -3% Dacus bait 100 σε δολωματικούς ψεκασμούς μικρού όγκου (LV) από το έδαφος και αναλόγως της προσβολής, σε ανάμειξη με εγκεκριμένο εντομοκτόνο σε δόση 3‰ ή στη δοσολογία που αναφέρει η έγκριση του εντομοκτόνου. Ποσότητα: 3lt δολώματος ανά στρέμμα, ψεκάζοντας ένα κλαδί στα τρία δέντρα.

Παγίδευση: Η παγίδα τοποθετείται στα δένδρα στην ενδεδειγμένη ποσότητα στα τέλη Ιουνίου, 25% Dacus bait 100 + νερό, 700ml διαλύματος/παγίδα χωρητικότητας 1,5lt. Ποσότητα: Μια παγίδα ανά δέντρο σε δενδροκαλλιέργειες κανονικής πυκνότητας. Ελέγξτε τις παγίδες κάθε 3-4 εβδομάδες αναλόγως τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν και γεμίστε ξανά αν είναι απαραίτητο.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο