Προϊόντα

Ακτινίδιο

Χηλικός Σίδηρος

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή στην ρίζα όπως παρακάτω:

 

  • Σπορόφυτα: 5-15gr/φυτό.
  • Νεαρά δέντρα: 15-25gr/δένδρο.
  • Παραγωγικά δέντρα: 25-50gr/δένδρο.
  • Μεγάλα παραγωγικά με έλλειψη σιδήρου: 50-100gr/δένδρο.

 

Βιοδιεγέρτες-Λιπάσματα

 

  1. Κατά την εμφάνιση των πρώτων φύλλων: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 4kg 19-19-19 +2MgO +TE και 2lt Trace Dense.
  2. Πριν την άνθηση: Ψεκάζουμε 5lt Αmino16 Β/Ζn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000 λίτρα νερό ή 2-3lt 9-18-9 ή 2kg 13-40-13.
  3. Κατά την πτώση πετάλων: Ψεκάζουμε 5lt Amino16 ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000 λίτρα νερό ή 2-3lt 9-18-9 ή 2kg 13-40-13.
  4. Κατά την ταχεία ανάπτυξη καρπού, 3 εφαρμογές σε διάστημα 25 ημερών: Ψεκάζουμε 5lt Fruitfix ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 2lt Trace Dense και 2kg 15-5-25 + 5CaO + 2MgO +TE.
  5. Μετά τη συγκομιδή και πριν τη πτώση των φύλλων: Ψεκάζουμε με 5lt Amino16 B/Zn ανά 1’000lt νερό σε συνδυασμό με 1kg MoBor ανά 1’000 λίτρα νερό ή 3lt Trace Dense.

 height=espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο