ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία

Δωδεκανήσου 23
54626 Θεσσαλονίκη
τηλ.: +30 2310 542151
φαξ: +30 2310 541581
e-mail: info@evyp.gr

Εργοστασιακές Εγκαταστάσεις

Δρόμος Α5
ΒΙ.ΠΕ.Θ.
57022 Θεσσαλονίκη
τηλ.: +30 2310 795285
φαξ: +30 2310 795285
e-mail: info@evyp.gr

Βρείτε τα προϊόντα μας