Δοκιμή μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της επίδρασης του Amino 16 στη βελτίωση της ποιότητας και την απόδοση στα μήλα

Τίτλος: Δοκιμή μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της επίδρασης του Amino 16 στη βελτίωση της ποιότητας και την απόδοση στα μήλα

Φορέας: Anadiag Hellas

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Επίδραση εφαρμογής του Amino 16 στην απόδοση χειμερινών σιτηρών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου στο έδαφος

Τίτλος: Επίδραση εφαρμογής του Amino 16 στην απόδοση χειμερινών σιτηρών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου στο έδαφος

Φορέας: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών φυτών

Σχετικά προϊόντα: Amino 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ