3-0-30

Το 3-0-30 είναι ένα υγρό λίπασμα Καλίου ταχείας απορρόφησης, κατάλληλο για τις απαιτητικές σε Κάλιο καλλιέργειες ή για εκείνο το στάδιο της καλλιέργειας που απαιτείται άμεση πρόσληψη υψηλών ποσοτήτων Καλίου.

 

Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά.

% β/β % β/ο
Άζωτο (Ν) 2,2 3
– μεθυλενουρίας 2,2 3
Κάλιο (K2O) 22,2 30

• Το Άζωτο είναι βραδείας διάθεσης και βοηθά στην καλύτερη και ταχύτερη πρόσληψη και αξιοποίηση του Καλίου.

• Η ποιότητα και καθαρότητα των πρώτων υλών, καθιστά το προϊόν άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά.

Το 3-0-30 είναι κατάλληλο για εφαρμογή τόσο με διαφυλλικούς ψεκασμούς όσο και με υδρολίπανση.

  • Γενική δοσολογία για διαφυλλικούς ψεκασμούς: 200-500 ml / 100 lt ψεκαστικού διαλύματος ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
  • Γενική δοσολογία για υδρολίπανση: 1-2 lt / 1000 m2 ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
  • Κηπευτικά και φυλλώδη λαχανικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 2-5 lt / 1000 lt νερό για 10 στρέμματα ή 1-1,5 lt / 1000 m2 με υδρολίπανση.
  • Δενδρώδεις καλλιέργειες, Αμπέλι: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 3-5 lt / 1000 lt νερό για 10 στρέμματα ή 1-2 lt / 1000 m2 με υδρολίπανση.

Ανακινήσατε καλά πριν από τη χρήση.

Πλαστικά Δοχεία:

1lt 12 ανά χαρτοκιβώτιο
5lt 4 ανά χαρτοκιβώτιο
20lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από εστίες θέρμανσης, φλόγες ή ηλιακό φως. Υπό αυτές τις συνθήκες και διατηρώντας το στην αρχική ερμητικά κλειστή συσκευασία του, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.